Implantology Courses


Hands-on כירורגיית שתלים

 רופאי שיניים ומומחים, מתחילים/מתקדמים

מוזמנים להשתתף בקורס אישי בכירורגיית שתלים

הדרכה פרטית בדגש על היבטים מעשיים

  ליווי אישי של ד״ר יהודה גיל מחלוצי השתלות השיניים בארץ ובעולם

הקורס יותאם באופן אישי לפי צרכי הרופא/ה ויכלול

הקניית ידע תיאורטי

במרפאותינו live צפיה בניתוח/ים

ביצוע ניתוח תחת הדרכתו של ד״ר יהודה גיל במרפאותינו

תעודה תינתן למסיימים

בוגרי/ות הקורס יהיו זכאים לליווי אישי בניתוחים במרפאתם הפרטית

 אודותינו

לפרטים נוספים והרשמה